W sprzyjających warunkach przygotowania do budowy trwają przynajmniej 3 miesiące, ale jeśli pojawią się problemy formalne, czas ten może znacznie się wydłużyć. Decydujące znaczenie ma pod tym względem lokalizacja i przeznaczenie działki, dlatego przed jej zakupem dokładnie sprawdźmy jakie są możliwości jej zabudowy.

Możliwość budowy domu na upatrzonej działce zależy przede wszystkim od tego, czy opracowano dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wtedy bez problemu będziemy mogli zorientować się czy działka leży w obszarze przewidzianym do zabudowy mieszkaniowej, jakie planowane jest zagospodarowanie sąsiednich gruntów, a także jakie warunki będzie musiał spełniać przyszły dom. Taki plan zagospodarowania może zawierać bardzo wiele różnych wymagań dotyczących samej działki – jej minimalnej powierzchni, udziału tzw. obszaru biologicznie czynnego, jak też i budynku np. pod względem jego wysokości, linii zabudowy, a nawet rodzaju dachu i jego pokrycia. Działka objęta planem zagospodarowania znacząco uprości też formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wystarczy wtedy uzyskać wypis z tego planu i dołączyć do wniosku o wydanie takiego pozwolenia. Jeśli interesująca nas działka nie jest objęta takim planem konieczne będzie wystąpienie do urzędu gminy/miasta o wydanie warunków zabudowy.

Infrastruktura

Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę jest zapewnienie możliwości podłączenia przyszłego domu przynajmniej do sieci elektrycznej. Natomiast pozostałe media (woda, gaz, czy odprowadzenie ścieków) mogą być zapewnione we własnym zakresie, chyba, że plan zagospodarowania lub warunki zabudowy stawiają inne wymagania. Zapewnienie o możliwości podłączenia mediów tzw. promesę przyłączeniową można uzyskać już przed zakupem działki w miejscowym zakładzie energetycznym, co pozwoli na przyspieszenie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli jesteśmy już właścicielem działki to wtedy występujemy o wydanie warunków technicznych przyłączenia, gdzie określona będzie m.in. moc przyłączeniowa, sposób prowadzenia zasilania, lokalizacja licznika.

Projekt

Projekt domu oprócz tego, że powinien spełniać oczekiwania przyszłych domowników, musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub wymaganiom określonym w warunkach zabudowy. Możemy go zakupić jako tzw. projekt powtarzalny – katalogowy, dostępny w ofercie biur projektowych lub zlecić jego indywidualne opracowanie.

Projekt gotowy – (katalogowy) wymaga adaptacji do warunków lokalnych, a także opracowania planu zagospodarowania działki opracowanego przez uprawnionego projektanta. Wybór projektu jest oczywiście sprawą indywidualną uwzględniającą zarówno potrzeby przyszłych mieszkańców jak i ich możliwości finansowe. Projekt gotowy jest znacznie tańszy od wykonywanego na zamówienie, jest gotowy „od ręki” – nie trzeba czekać na jego opracowanie, ale nie zawsze w 100% spełnia oczekiwania domowników i zwykle wybierany jest projekt najbardziej zbliżony do wymarzonego domu.

Projekt indywidualny – jest „szyty na miarę” więc dużo łatwiej zawrzeć w nim wszystkie oczekiwania zamawiających, ale szykowanie go wiąże się z wieloma spotkaniami z architektem, a na efekt końcowy czeka się nawet kilka miesięcy.

Nasza firma przygotuje projekt, który jednocześnie spełni wymagania określone w warunkach zabudowy, a także oczekiwania inwestorów. Po zaakceptowaniu projektu dostajesz komplet dokumentów do złożenia w urzędzie w czterech egzemplarzach. Obejmuje on: część architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną i elektryczną.

Wykonujemy również adaptacje projektów.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenia na budowę wydawane są przez starostwa w formie decyzji administracyjnej. Podstawowe dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o jego wydanie, to:

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy
– 4 egzemplarze projektu wraz z planem zagospodarowania działki
– promesa lub warunki przyłączenia mediów
– oświadczenie o prawie do nieruchomości, na której prowadzona będzie budowa

Urząd może jednak zażądać innych dokumentów, jeśli wynika to z innych przepisów szczegółowych dotyczących lokalizacji i wymagań dla konkretnej inwestycji. Decyzje o pozwoleniu na budowę urząd powinien wydać w ciągu 65 dni od chwili złożenia kompletu dokumentów.

Ruszamy z budową

Rozpoczęcie jakichkolwiek robót na działce możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do budowy. Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od daty jego wydania, co jest potwierdzane adnotacją na tym dokumencie. Przy jego odbiorze warto przynieść ze sobą dziennik budowy, gdyż wymaga on ostemplowania w urzędzie.

Kolejny krok to znalezienie osoby z uprawnieniami, której powierzymy obowiązki kierownika budowy. Podpisane przez nią oświadczenie wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia prac składamy w inspektoracie nadzoru budowlanego. Druki do pobrania są dostępne na stronach internetowych rejonowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Po upływie 7 dni możemy przystąpić do prac przygotowawczych, wytyczenia budynku w terenie, robót ziemnych.

W zależności od tego jaką technologię wybraliśmy i naszych możliwości finansowych budowa może trwać od trzech miesięcy (domy szkieletowe, modułowe) do
kilku lat – domy tradycyjne budowane metodą gospodarczą.